მომსახურება
­

გადასვენება ნებისმიქერ ქვეყანაში - რეპატრიაცია

კომპანია უზრუნველყოფს გარდაცვლილი ადამიანის გადასვენებას (რეპატრიაციას) მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში